ACVV Protea Dienssentrum

ACVV lewe maatskaplike dienste aan kwesbare kinders, gesinne, vroue en ouer persone.  Hulle is saam in diens van die gemeenskap.  Die Protea Dienssentrum se fokus is op ouer persone.  Wat volgens hul prograam saamkom.

Adres:  Op die NGK Caledon se perseel in Hoopstraat, Caledon
Kontak:  +27 28 212 1407

Scroll to top