Jubilee

Ons gemeente is betrokke by Jubilee gemeente deur ons Kategesegroep en ook deur individue.  Daar is wedersydse besoeke wat jaarliks met groot vreugde plaasvind.  Ons leer mekaar ken en gee God se hoop en liefde aan mekaar.

Kontak vir Magda de Villiers +27 84 520 0018

Scroll to top