YouTube Eredienste

Leer Leef met Jesus

Welkom by die NG Caledon Moeder Gemeente. Die NG Gemeente Caledon is in 1811 as agtste gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk gestig en is die eerste nuwe gemeente wat in die 19de eeu tot stand gekom het. As deel van die gemeente is ons tans by ons gemeenskap aktief betrokke, dink gerus waar jy kan hoop en liefde aangee.

Pinkster 17-21 Mei 2020

Die Here is waarlik Immanuel

`n Belangrike perspektief in die Bybel is die feit dat God deur die geskiedenis heen baie moeite doen om persoonlik naby die mense, wat Hy geskep het, te wees. Van die tuin van Eden (waarvan Genesis ons vertel), die tent van ontmoeting (tabernakel) waar God direk met Moses praat “soos `n man met sy vriend” (Eksodus 33), die tempel en uiteindelik Jesus se koms getuig van God se liefde vir die mensdom. Pinkster vertel ons ook van God wat naby is, nee eintlik veel beter… God wat in ons kom woon! Die Christene van die 4de eeu het dit goed verstaan en mekaar dikwels met die volgende seëngroet herinner daaraan dat God teenwoordig is…

“Die Here is voor jou... om die weg gelyk te maak,
Die Here is langs jou... om jou in sy arms toe te vou,
Die Here is agter jou… om die aanvalle van die bose af te slaan,
Die Here is onder jou... om jou te dra as jy mag val,
Die Here is rondom jou... om jou te beskerm,
Die Here is bokant jou... om jou te seën,
Die Here is binne jou... om jou te inspireer en te lei,
Van nou af tot in ewigheid. Amen”

Mag elkeen van ons eerstehands met Jesus leef… ook leer leef… en in verwondering bly oor die Lewende Here wat graag by ons wil wees. Mag ons oomblik vir oomblik onthou, die Here is Immanuel, God is met ons. En mag dit ons leefwyse daagliks bepaal. God wil immers met goeie rede by ons wees!

Scroll to top