Munisipale betrokkenheid

Ons sien probleem areas raak in gemeenskap en gee dit aan die regte instansies om te hanteer. Ons doen ons deel en verwag dat die munisipaliteit ook hul deel doen tot ‘n beter toekoms vir al die inwoners. Ons gemeente het in 2018/2019 begin om die Ou –Begraafplaas se mure oor te verf op eie koste. Die nuwe begraafplaas word egter tans gefandaliseer.

Ons gemeente help ook graag met skoonmaak projekte en ander munisipale projekte soos benodig.

Kontak ons Gemeentebedieningsdiensgroep vir verdere inligting.

Scroll to top