40 Dae Fokus 2021 – Lydenstyd

DIE WOORD – WEEKLIKSE RITME Week 1

40 Dae 2021- Lydenstyd- Wees lief vir MEKAAR
Lesse van opoffering uit die lewe van Abraham

 1. OPENINGSWOORDE 

  Ons kom bymekaar om mekaar te ondersteun en aan te moedig in ons doel om totaal toegewyde, geesvervulde volgelinge van Jesus te wees.  Ons glo elkeen het iets om by te dra, en dat die Heilige Gees reeds besig is in elke persoon.

Hierdie is ‘n spasie om te treur saam met die wat treur, en blydskap te deel met die wat blydskap ervaar.    Ons glo ons rol is om opreg te luister, oop vrae te vra en mekaar te ondersteun.

 1. OPENINGSVRAE
 • Watter fisiese besittings kan jy nie sonder nie?
 • Wat sal vir jou baie moeilik wees om van te vas?
 • Hoe sal jy die woord “LIEFDE” definieer?

Dallas Willard definieer liefde as volg:

Liefde: Om te wil wat vir die ander die beste is

 • Stem julle hiermee saam? Is dit wat Jesus se liefde beteken?
 • Wat beteken dit vir ons “liefde” vir mekaar?

III.   ONS STAAN STIL EN FOKUS SAAM OP GOD

Raak vir 2 minute saam stil en fokus daarop om stadig asem te haal en jul gedagtes op God te rig.  Die leier lees nou die volgende fondasies hardop, terwyl elkeen luister na wat vir hul uitstaan:

God is Liefdevol en wil met my ‘n verhouding hê

God is Beskikbaar en ontmoet ons waar ons is

God is die Weg en genees my om in Sy karakter te groei

God is die Koning en vra ons hulpbronne en gawes om Sy koninkryk te bou

God is Drie-enig en nooi ons uit om ook in gemeenskap te leef

God is lief vir die hele wêreld en stuur ons om ook lief te he

God is Kreatief en roep my om Hom te volg in my hele lewe

Doen nou saam ‘n gebed waar elkeen die fondasie wat tans soos opoffering voel, vir God bring.

 1. ONS LEES EN LUISTER SAAM

Skrifgedeelte:    Genesis 22:1-14  Joh.13:34-35

 “Gedurende die tyd van Abraham, was dit dikwels die gebruik van ander gelowe om een van hul kinders as offer te gee om die guns van hul gode te wen.   God wys dus ‘n belangrike deel van Sy karakter in hierdie interaksie met Abraham.”  Andries Enslin

Mekaar lief het soos God ons lief het – Ou en Nuwe Testament help ons hiermee.

Watter vrae maak hierdie in jou los?   Watter ander teks/stories laat hierdie jou aan dink?   Watter uitnodiging is daar in die teks?  Watter gedeeltes staan vir jou uit en hoekom?    Liefde vir mekaar en offer van ‘n geliefde word hier saam gelees, wat kom by jou op?

Hoekom sal ons liefde vir mekaar wys dat ons dissipels is? Hoekom nie ons kennis of ons gebede of ons kerkbesoek of ons gemeentelidmaatskap nie?

 1. RITME VRAE

Hoe verander die informasie oor die konteks waarin die storie geskied (die aanhaling), die storie?    Waarom dink jy was Abraham gehoorsaam?   Wat beteken God se voorsiening vir jou?   Wat is die offer wat God tans van jou vra? Wat vra die liefde wat jy aan mekaar gee van jou?

 1. ONS KYK SAAM VORENTOE

Wat het uitgestaan vir jou van die gesprek?   Wat lê vir jou voor hierdie week?   Is daar iets prakties wat jy na vandag se gesprek wil gaan doen?   Benodig jy enige spesifieke ondersteuning? Wat bekommer my van die dag wat voorlê?   Waarmee is God besig?

VII.   SEËNGEBED

Mag jy geïnspireer word deur Abraham se karakter en gewilligheid om gehoorsaam te wees. Mag jy God se liefde in jou lewe ook beleef en raaksien en mekaar lief hê.
Amen

www.lewemetritme.co.za/www.rhythmoflife.co.za

 

Scroll to top